Olam Privacy Statement

  Đánh giá lần cuối vào tháng 12 năm 2020

   

  Riêng tư

  Olam Group Limited và các chi nhánh của chúng tôi trên toàn thế giới (gọi chung là “Olam,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”) hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với bạn. Chính sách này tóm tắt những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và các chủ đề quan trọng khác liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn.

  Chính sách của Olam là tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Cam kết này phản ánh giá trị mà chúng tôi đặt ra trong việc đạt được và giữ lòng tin của khách hàng, đối tác kinh doanh và những người chia sẻ thông tin cá nhân của họ với chúng tôi. Chính sách này áp dụng cho tất cả các trang web và ứng dụng di động (“ứng dụng”) do Olam điều hành hoặc đại diện. Nó cũng áp dụng cho thông tin cá nhân mà Olam có thể thu thập: (i) thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; (ii) khi bạn tương tác với chúng tôi bằng các phương tiện không phải là trang web hoặc ứng dụng Olam, ví dụ: tiếp xúc trực tiếp, qua điện thoại, hoặc tại triển lãm thương mại hoặc đào tạo; và (iii) từ khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi (gọi chung là “Đối tác kinh doanh”).

  Tuy nhiên, các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ Olam khác nhau có các mục đích và tính năng khác nhau. Nếu có thêm các khai báo bổ sung khác được yêu cầu cho một trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của Olam, chúng tôi sẽ cung cấp các khai báo đó (“Tuyên bố về quyền riêng tư cụ thể”) riêng biệt trên hoặc cùng với trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Mỗi khai báo, chính sách hoặc tuyên bố cụ thể về quyền riêng tư như vậy sẽ bổ sung và sửa đổi cho Chính sách này.

  Các Nguyên tắc Chung về Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân của Olam

  Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân có thể được xác định từ thông tin đó hoặc từ thông tin đó kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi có thể có quyền truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn, các thông tin ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhận dạng, dữ liệu vị trí và số nhận dạng trực tuyến.

  Ngoài ra, “quy trình” hoặc “việc xử lý” có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được thực hiện dựa trên thông tin cá nhân, có hay không bằng các phương tiện tự động, ví dụ như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, thu nhận, lưu giữ, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp sẵn, điều chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

  Trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, bất cứ khi nào Olam thu thập thông tin cá nhân, Olam sẽ:

  • cung cấp thông báo cho bạn về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi;
  • chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và hợp pháp. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ có liên quan, đầy đủ và không thừa cho các mục đích mà chúng tôi thu thập;
  • xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với mục đích mà nó được thu thập hoặc theo như bạn đã đồng ý;
  • thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là đáng tin cậy cho mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và cập nhật khi cần thiết; và
  • thực hiện các biện pháp thích hợp, theo hợp đồng hoặc theo cách khác, để cung cấp sự bảo vệ thích hợp đối với thông tin cá nhân được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc được chuyển đến một quốc gia khác, bao gồm cả việc chuyển giao trong Olam.

  Bạn có các lựa chọn về thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Olam. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, nhưng nếu bạn làm như vậy, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn dịch vụ có liên quan hoặc một tính năng cụ thể cho trang web, ứng dụng hoặc sản phẩm Olam.

  Thông tin cá nhân Olam thu thập

  Olam thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

  Thông tin bạn cung cấp:

  • thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, công ty, chức danh, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn;
  • thông tin bổ sung để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn, chẳng hạn như giới tính, tuổi, ngày sinh, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, chi tiết về những người phụ thuộc, lịch sử việc làm, hiệp hội nghề nghiệp và số đăng ký, thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, và thông tin nhân khẩu học;
  • thông tin tài chính cần thiết để xử lý giao dịch mua bán, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản hoặc mã số thuế;
  • thông tin đăng nhập, bao gồm, nếu có, thông tin tài khoản mạng xã hội cho mục đích đăng nhập;
  • nhận xét, câu hỏi, ý kiến, yêu cầu và đơn đặt hàng hoặc bán hàng mà bạn có thể thực hiện; và
  • nếu áp dụng cho nông dân và nhà cung ứng của chúng tôi, thông tin như vị trí địa lý của các trang trại hoặc doanh nghiệp, sản lượng sản phẩm và thông tin phân tích liên quan đến trang trại hoặc doanh nghiệp như hàng tồn kho và phương pháp canh tác, dữ liệu tài chính như thông tin tài chính, giá cả, tiền lương, và thông tin nhận dạng của nông dân/nhà cung ứng như ảnh, chữ ký và giấy chứng nhận xác minh danh tính và trình độ học vấn.

  Thông tin từ Đối tác kinh doanh và các Bên thứ ba khác:

  • Olam thu thập thông tin cá nhân thông qua các Đối tác kinh doanh của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, tên công ty, chức danh công việc, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, học vấn, thông tin mua bán.
  • Olam cũng tiếp cận thông tin cá nhân từ các nguồn bên thứ ba khác, bao gồm các nguồn công khai và thương mại.

  Thông tin được thu thập tự động từ thiết bị của bạn:

  • Olam thu thập thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn, chẳng hạn như loại thiết bị, loại trình duyệt, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), hệ điều hành và số nhận dạng thiết bị. Olam thu thập thông tin này tự động từ thiết bị và trình duyệt web của bạn thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

  Cookie và các công nghệ tương tự

  "Cookie" là một tệp thông tin lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie và các công nghệ tương tự có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách lưu các tùy chọn và cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn.

  Một số quốc gia yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng cookie khi bạn truy cập các trang web của Olam. Nếu bạn truy cập trang web Olam từ một trong những quốc gia này, bạn sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến các tùy chọn của mình, bao gồm tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie đó. Bạn sẽ có thể thay đổi các cài đặt như vậy. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể chọn không nhận một số cookie nhất định thực sự cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu.

  Bất kỳ lúc nào khi truy cập trang web Olam từ một trong những quốc gia này, nhấp vào liên kết "Chính sách Cookie" ở cuối mỗi trang cho phép bạn truy cập thông tin về cookie.

  Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi truy cập trang web Olam, bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web nếu bạn từ chối một số cookie nhất định.

  Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt để chấp nhận hoặc từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được lưu trên máy tính của bạn.

  Cách Olam sử dụng thông tin cá nhân của bạn

  Olam sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  Phát triển và quản lý các mối quan hệ của chúng tôi với bạn và các Đối tác kinh doanh của chúng tôi. Bao gồm: (i) cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn đã yêu cầu; (ii) cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch và quảng cáo của Olam mà bạn có thể quan tâm; (iii) cung cấp cho bạn trải nghiệm nhất quán hơn khi tương tác với Olam, bao gồm bằng cách tìm hiểu thêm về bạn cũng như cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Olam; (iv) lập kế hoạch, quản lý và thực hiện theo các mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn; (v) cung cấp hỗ trợ sau bán hàng cho bạn; và (vi) đối với nông dân, đưa ra các kế hoạch quản lý trang trại và nâng cao năng lực canh tác.

  Cung cấp khả năng xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứng. Olam cam kết trao quyền cho khách hàng và nhà sản xuất của chúng tôi bằng cách cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng. Khả năng truy xuất nguồn gốc cho phép tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm với xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng sản phẩm của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của nông dân và nhà cung cấp để tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và củng cố mối quan hệ đối tác với nông dân, nhà cung cấp và người mua, đồng thời cải thiện các trang web và ứng dụng tập trung vào truy xuất nguồn gốc của chúng tôi và trao quyền cho các Đối tác kinh doanh và chi nhánh của chúng tôi để đưa ra quyết định tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và sáng suốt.

  Cơ hội nghề nghiệp. Bạn có thể gửi sơ yếu lý lịch và các thông tin khác cho chúng tôi để xin việc thông qua các trang web của chúng tôi hoặc qua email đến địa chỉ email chính thức của Olam. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi chỉ cho mục đích xem xét đơn đăng ký và tuyển dụng (và cho mục đích quản lý hoặc điều hành của chúng tôi nếu bạn bắt đầu làm việc cho chúng tôi), và không tiếp thị cho bạn.

  Giao tiếp với bạn. Bao gồm: (i) thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và hoạt động khuyến mại của Olam mà bạn đã yêu cầu hoặc bạn có thể quan tâm; (ii) cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và giao dịch có liên quan của Olam, bao gồm, ví dụ, thông tin về giá cả, dữ liệu kỹ thuật, hóa đơn, vận chuyển hoặc thông tin sản xuất, thông tin bảo hành hoặc thu hồi, hoặc thông tin về các cải tiến sản phẩm, dịch vụ; (iii) trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc mà bạn đưa ra, bao gồm cả các yêu cầu dịch vụ khách hàng; và (iv) mời bạn tham gia hoặc thông báo cho bạn về kết quả của các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng hoặc nghiên cứu thị trường.

  Cung cấp và cải thiện các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bao gồm: (i) tùy chỉnh các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ theo sở thích hoặc sự ưa chuộng của bạn, làm cho tương thích hơn với công nghệ của bạn hoặc làm cho chúng dễ sử dụng hơn; (ii) duy trì an ninh và bảo vệ chúng; và (iii) và phát triển các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ mới.

  Giải quyết các vấn đề pháp lý. Bao gồm: (i) tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi trong việc lưu giữ một số hồ sơ kinh doanh nhất định trong thời gian lưu giữ tối thiểu; (ii) thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý; (iii) tuân thủ luật pháp, quy định, lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý khác; (iv) phát hiện, ngăn chặn và đối phó với hành vi gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm hợp đồng hoặc thỏa thuận của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc sử dụng sai mục đích khác đối với các trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của Olam; và (v) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Olam, sức khỏe, an toàn, phúc lợi, quyền hoặc tài sản của bạn hoặc của người khác.

  Quản lý khách đến văn phòng. Nếu bạn đến thăm văn phòng Olam, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở chức danh, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, chi nhánh kinh doanh hoặc công ty, giấy tờ tùy thân (bằng lái xe, hộ chiếu) và các chi tiết khác mà bạn cung cấp. Chúng tôi xử lý thông tin này cho nhiều mục đích, bao gồm để quản lý chung chuyến thăm của bạn, xác minh danh tính của bạn, cung cấp quyền tiếp cận vào các cơ sở và hệ thống của chúng tôi, vì mục đích bảo mật và an toàn khác, để liên lạc với bạn liên quan tới chuyến thăm của bạn, để cung cấp thông tin mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, bao gồm cả liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, cho các mục đích được tiết lộ tại thời điểm khách cung cấp Thông tin cá nhân hoặc nếu có sự đồng ý.

  Tiến hành với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sử dụng khác phù hợp với bối cảnh thông tin được thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bất kỳ cá nhân nào khác, bao gồm bất kỳ nhân viên nào liên quan đến hoạt động canh tác hoặc một thành viên trong gia đình, bạn xác nhận rằng bạn đã thông báo cho cá nhân đó về mục đích mà bạn đang cung cấp cho Olam dữ liệu cá nhân của bên thứ ba đó và bạn đã được sự đồng ý của người đó hoặc bạn được ủy quyền hợp pháp để thay mặt họ đồng ý cung cấp cho Olam dữ liệu cá nhân của người đó.

  Trong một số khu vực pháp lý nhất định, sự đồng ý là cơ sở chính để tổ chức có thể xử lý dữ liệu cá nhân. Trong các khu vực pháp lý đó, việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hoặc các mục đích hợp pháp không được công nhận là cơ sở được chấp nhận để dữ liệu cá nhân có thể được xử lý. Theo đó, nếu bạn là cư dân trong khu vực pháp lý đó, bạn đồng ý rằng sự đồng ý sẽ là cơ sở để Olam xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay vì thực hiện hợp đồng hoặc các mục đích hợp pháp.

  Lưu ý rằng chúng tôi có thể ẩn danh hoặc tổng hợp bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Thông tin như vậy sẽ không nhận dạng bạn một cách riêng lẻ.

  Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

  Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ khi dựa trên cơ sở hợp pháp và được đo lường như sau:

  • Với các chi nhánh Olam khác. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh Olam khác, bao gồm cả những chi nhánh ở các quốc gia khác nhau. Khi chúng tôi làm như vậy, các chi nhánh Olam khác sẽ sử dụng thông tin của bạn theo cách nhất quán với Chính sách này, mọi Tuyên bố về Quyền riêng tư cụ thể hiện hành cũng như tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.
  • Dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi. Các bên thứ ba này được yêu cầu chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi và xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.
  • Đối tác kinh doanh. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, những người hợp tác với chúng tôi để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà phân phối trong các hoạt động thương mại của chúng tôi hoặc thậm chí với các tổ chức phi chính phủ có chung cam kết với chúng tôi về khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững khi nó liên quan đến nông dân và dữ liệu tìm nguồn cung ứng. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này sử dụng thông tin đó theo cách nhất quán với Chính sách này, mọi Tuyên bố về Quyền riêng tư cụ thể hiện hành cũng như tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.
  • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết: (i) để tuân thủ luật, quy định, lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý khác; (ii) để phát hiện, ngăn chặn và đối phó với hành vi gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm hợp đồng hoặc thỏa thuận của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc sử dụng sai mục đích khác đối với các trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của Olam; (iii) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Olam hoặc sức khỏe, an toàn, phúc lợi, quyền hoặc tài sản của bạn hoặc của người khác; hoặc (iv) trong các trường hợp tương tự. Nếu sự kiện như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • Bán doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp của chúng tôi được bán hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác, thông tin chi tiết của bạn sẽ được tiết lộ cho các cố vấn của chúng tôi và bất kỳ cố vấn nào của người mua hàng tiềm năng và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.
  • Với sự cho phép / theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn với sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn.
  • Ẩn danh. Chúng tôi chia sẻ thông tin ẩn danh hoặc tổng hợp trong nội bộ và với các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào. Thông tin như vậy sẽ không nhận dạng bạn riêng lẻ.

  Chuyển giao xuyên biên giới

  Thông tin Cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có văn phòng hoặc máy chủ hoặc tại đó chúng tôi liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm Singapore, quốc gia có thể có luật bảo vệ dữ liệu và xử lý dữ liệu khác với luật ở quốc gia của bạn. Mọi hoạt động chuyển giao như vậy sẽ chỉ diễn ra theo và được luật pháp của khu vực pháp lý của bạn cho phép, nhưng xin lưu ý rằng các luật và thực tiễn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân có thể sẽ khác và trong một số trường hợp có thể yếu thế hơn những luật và thực tiễn tại khu vực pháp lý của bạn. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp, chúng tôi sẽ áp dụng các quy định của Tuyên bố về Quyền riêng tư này đối với thông tin cá nhân của bạn ở bất cứ nơi đâu.

  Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

  Olam duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại việc tiết lộ trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được cung cấp qua Internet và sẽ không chịu trách nhiệm về những vi phạm bảo mật ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

  Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

  Olam sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian không quá mức cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập. Thời gian mà chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn sẽ khác nhau và phụ thuộc vào mục đích và việc sử dụng thông tin thu thập được. Ngoài ra còn có các yêu cầu pháp lý mà chúng tôi lưu giữ một số loại dữ liệu trong những khoảng thời gian cụ thể.

  Trẻ em

  Chúng tôi không thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu có liên quan theo các yêu cầu pháp lý hiện hành của địa phương ngoại trừ các dịch vụ cụ thể và khi có sự đồng ý của người có trách nhiệm là cha mẹ.

  Liên kết đến các trang web khác

  Chúng tôi có các liên kết đến các ứng dụng, plugin hoặc trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Olam. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các ứng dụng hoặc trang web đó. Bạn nên thận trọng và xem xét các điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng. Việc sử dụng cơ chế theo dõi trực tuyến của các trang web và dịch vụ của bên thứ ba đó phải tuân theo chính sách bảo mật của chính bên thứ ba đó, chứ không phải Tuyên bố về quyền riêng tư này.

  Yêu cầu & giải thích

  Nếu bạn cần bất kỳ giải thích nào hoặc có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, vui lòng chuyển các thắc mắc của bạn đến nhóm Bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại privacy@olamnet.com.

  GDPR: Thông tin bổ sung

  Nếu GDPR có thể áp dụng và bạn ở Liên minh Châu Âu và / hoặc nơi kiểm soát dữ liệu là một công ty Olam được thành lập ở Liên minh Châu Âu, thì:

  Cơ sở pháp lý để tiến hành

  Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân mà không có lý do hợp pháp để làm như vậy. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là thành viên hoặc khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc khi cần thiết, với sự đồng ý trước của bạn. Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của Olam, trừ khi những lợi ích đó bị lợi ích hoặc quyền và tự do cơ bản của bạn bị ghi đè. Cụ thể, các cơ sở pháp lý cho các cách khác nhau mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn (được liệt kê và giải thích ở trên trong phần “Cách Olam sử dụng thông tin cá nhân của bạn”) như sau:

  Cách Olam sử dụng Thông tin Cá nhân của BạnCơ sở pháp lý
  Phát triển và quản lý các mối quan hệ của chúng tôi với bạn và các Đối tác kinh doanh của chúng tôiLợi ích hợp pháp và khi tồn tại mối quan hệ hợp đồng, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn
  Cung cấp khả năng xác định nguồn gốc trong chuỗi cung ứngQuyền lợi hợp pháp
  Cơ hội nghề nghiệpQuyền lợi hợp pháp
  Giao tiếp với bạnQuyền lợi hợp pháp
  Cung cấp và cải thiện trang web, ứng dụng, sản phẩm, và dịch vụ của chúng tôiQuyền lợi hợp pháp
  Giải quyết các vấn đề pháp lýNghĩa vị pháp lý
  Quản lý khách thămQuyền lợi hợp pháp
  Tiến hành với sự đồng ý của bạnĐồng ý

   

  Quyền lợi của bạn

  Luật pháp cung cấp cho bạn các quyền nhất định đối với thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Trong số các quyền này, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn, để xác minh, chỉnh sửa hoặc hạn chế (ngừng mọi hoạt động xử lý) dữ liệu cá nhân của bạn.

  Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp (cụ thể là khi chúng tôi không xử lý dữ liệu để đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng hoặc pháp lý khác hoặc khi chúng tôi đang sử dụng dữ liệu để tiếp thị trực tiếp).

  Các quyền này có thể bị hạn chế, chẳng hạn như nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải giữ hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc phải lưu giữ.

  Bạn có các lựa chọn về thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Olam. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, nhưng nếu bạn làm như vậy, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn dịch vụ có liên quan hoặc một tính năng cụ thể cho trang web, ứng dụng hoặc sản phẩm Olam.

  Nếu bạn muốn thực hiện hoặc thắc mắc về bất kỳ quyền nào nêu trên, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

  Trong email của bạn, hãy nêu rõ yêu cầu của bạn và chỉ định trang web hoặc ứng dụng Olam mà bạn đề cập đến và chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến bên kiểm soát dữ liệu thích hợp. Nếu bạn có mối quan ngại chưa được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp nơi bạn sống, làm việc hoặc nơi bạn cho rằng có thể đã xảy ra vi phạm.

  Email: privacy@olamnet.com

  Người kiểm soát dữ liệu

  Người kiểm soát dữ liệu đối với thông tin của bạn Olam Group Limited và pháp nhân Olam có liên quan ở quốc gia của bạn nếu có. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@olamnet.com để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin liên hệ thích hợp của người kiểm soát dữ liệu liên quan của bạn.

  Chúng tôi thường đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu cho dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, Đối tác kinh doanh có thể mời chúng tôi cung cấp cho họ các dịch vụ xử lý nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân. Trong những trường hợp như vậy, việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Đối tác kinh doanh chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của chính họ chứ không phải Tuyên bố về quyền riêng tư này và chúng tôi dựa vào tuyên bố pháp lý của họ rằng họ được phép xử lý dữ liệu cá nhân theo cách họ đề xuất hoặc chứng minh.

  Như đã giải thích ở trên, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích cụ thể. Khi thông tin cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) cho một chi nhánh của Olam hoặc một tổ chức ở quốc gia không phải tuân theo quyết định đầy đủ của Ủy ban Liên minh Châu Âu, thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ bởi các biện pháp bảo vệ xuyên biên giới đã được Ủy ban Liên minh Châu Âu phê duyệt bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để truyền dữ liệu xuyên biên giới.

  Thông tin Bổ sung cho Cư dân California

  Quyền lợi của bạn

  Cư dân California có thể có, theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dung Calofornia (CCPA), các quyền sau đây đối với thông tin cá nhân của bạn với Olam, các quyền này áp dụng khác nhau trong các trường hợp khác nhau: quyền truy cập thông tin của bạn, quyền di chuyển dữ liệu và quyền xóa. Olam không và sẽ không bán thông tin cá nhân (nhưng nếu chúng tôi bán thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể có quyền từ chối việc bán thông tin cá nhân của mình). Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn hoặc từ chối các sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn vì đã thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các quyền này. Để biết thêm thông tin hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại privacy@olamnet.com.


  Hoặc bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại:

  Olam United States of America
  205 East River Park Place
  Suite 310
  Fresno, CA 93720

  Hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi ở California

  Chúng tôi đã trình bày bên dưới các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về cư dân California trong 12 tháng trước đó và đối với mỗi loại thông tin cá nhân được thu thập, nguồn của thông tin đó, mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà thông tin được thu thập và các danh mục của các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân.

  PhầnLoại thông tin cá nhânChúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân đó để sử dụng cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại sau:Chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân như vậy từ các loại nguồn sau:Chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân đó với các loại bên thứ ba sau:
  1Các số nhận dạng như tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu hoặc các số nhận dạng tương tự khác.

  Khách hàng / người xin việc / các bên thứ ba khác

  Để quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi và quản lý các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi.

  Để cung cấp tiếp thị có liên quan cho bạn (ví dụ: thông tin về các sự kiện hoặc dịch vụ có thể được quan tâm).

  Để giải quyết các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý (ví dụ: kiểm tra danh tính của khách hàng mới, phòng chống gian lận / rửa tiền).

  Để xem xét các cá nhân cho các cơ hội việc làm và nhà thầu và quản lý các thủ tục on-boarding.


  Nhân viên

  Quản lý và cung cấp các khoản bồi thường, phúc lợi và các khoản phụ cấp khác liên quan đến công việc.

  Quản lý lực lượng lao động (ví dụ: quản lý các hoạt động công việc, đánh giá hiệu suất và thăng chức, chuẩn bị sơ đồ tổ chức công ty, quản lý tổ chức và nhân viên nội bộ và quản lý nhóm, quản lý và giám sát việc đi công tác, thực hiện phân tích lực lượng lao động, quản lý nhân tài và phát triển sự nghiệp, quản lý việc nghỉ phép của nhân viên , lập kế hoạch kế nhiệm, cung cấp tài liệu tham khảo việc làm, đào tạo đạo đức quản lý và tuân thủ, tạo điều kiện và cung cấp dịch vụ cho việc định vị lại và di chuyển của nhân viên và gia đình của họ trong nước và quốc tế).

  Tuân thủ các nghĩa vụ luật lao động.

  Liên lạc với nhân viên và các thông tin liên lạc được chỉ định của họ trong trường hợp khẩn cấp.

  Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định về thông tin.

  Tuân thủ các trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp (yêu cầu kiểm toán, kế toán và thuế).

  Quản lý công nghệ thông tin của công ty (ví dụ: hỗ trợ CNTT, danh bạ công ty, bảo mật CNTT).

  Tiến hành kiểm tra an ninh (trong phạm vi pháp luật cho phép).

  Từ chủ thể dữ liệu, các chi nhánh, đối tác của chúng tôi đến các giao dịch hoặc tranh chấp với chủ thể dữ liệu, nhà tuyển dụng, đại lý hoặc cố vấn chuyên nghiệp được ủy quyền tiết lộ dữ liệu thay mặt chủ thể dữ liệu và từ các nguồn có sẵn công khai hoặc dựa trên đăng ký khác.

  Our affiliates.

  Suppliers and service providers where necessary to perform functions on our behalf (e.g. infrastructure/IT services providers, providers of services relating to client intake, global travel, finance, customer relationship management, business analytics and marketing and conference and event hosting).

  Financial institutions (for invoicing and payment).

  Corporate purchasers - as part of any sale of company assets, transition of service to another provider or in the event of insolvency, bankruptcy or

  Mandatory disclosures and legal claims (e.g. to comply with any subpoena, court order or other legal process or to comply with any regulatory, governmental or other legally binding request).

  2Bất kỳ loại thông tin cá nhân nào được mô tả trong phần (e) của Mục 1798.80: “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan, mô tả hoặc có khả năng được liên kết với một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, chữ ký, số an sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả thể chất, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang, số hợp đồng bảo hiểm, giáo dục, việc làm, lịch sử việc làm, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, hoặc bất kỳ thông tin tài chính, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế nào khác. “Thông tin cá nhân” không bao gồm thông tin công khai được cung cấp hợp pháp cho công chúng từ hồ sơ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. ”Xem phần 1 ở trên.Xem phần 1 ở trên.Xem phần 1 ở trên.
  3

  Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ theo luật liên bang hoặc California (các loại bao gồm chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính (bao gồm mang thai, sinh con và các tình trạng y tế liên quan), khuyết tật, nghỉ việc, tuổi tác, tình trạng công dân, thông tin di truyền, tổ tiên, cho con bú, tình trạng hôn nhân, bản dạng giới, biểu hiện giới, khuynh hướng tình dục, tình trạng y tế bao gồm AIDS / HIV, các hoạt động chính trị và đảng phái, tình trạng quân nhân và cựu chiến binh, và tình trạng là nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công hoặc rình rập).

  Chỉ khi thực sự cần thiết cho các mục đích được mô tả trong phần 1 ở trên liên quan đến dữ liệu nhân viên và theo yêu cầu khác liên quan đến việc quản lý mối quan hệ việc làm (ví dụ: nghỉ ốm, lương ốm, tai nạn tại nơi làm việc, các khiếu nại khác liên quan đến việc làm, hỗ trợ tình trạng khuyết tật tại nơi làm việc, thai sản rời đi, v.v.).

  Chỉ trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc thông lệ tốt nhất khác của Công ty (ví dụ: AML, luật bình đẳng, giám sát đa dạng và hòa nhập, v.v.).

  Xem phần 1 ở trên.

  Các chi nhánh.

  Các nhà cung cấp và nhà cung ứng dịch vụ khi cần thiết để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi.

  Tiết lộ bắt buộc và yêu cầu pháp lý (ví dụ: tuân thủ bất kỳ trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác hoặc tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý, chính phủ hoặc yêu cầu ràng buộc pháp lý nào khác).

  4Thông tin thương mại, bao gồm hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ được mua, có được, hoặc được cân nhắc, hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.Xem phần 1 ở trên.Xem phần 1 ở trên..Xem phần 1 ở trên.
  5Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của người tiêu dùng với trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet.

  Để làm cho trang web của chúng tôi trực quan và dễ sử dụng hơn.

  Để bảo vệ an ninh và hoạt động hiệu quả của trang web của chúng tôi.

  Thông qua website công ty.

  Đối với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để thay mặt chúng tôi cung cấp các dịch vụ CNTT.

  Chi nhánh

  6Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự.Âm thanh / hình ảnh - nếu cần vì lý do pháp lý / quy định.Hội nghị thông qua cuộc gọi và video với khách hàng và các bên thứ ba khác.

  Các chi nhánh..

  Đối với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để thay mặt chúng tôi cung cấp các dịch vụ CNTT.

  Tiết lộ bắt buộc và yêu cầu pháp lý (ví dụ: tuân thủ bất kỳ trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác hoặc tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý, chính phủ hoặc yêu cầu ràng buộc pháp lý nào khác).

  7Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.Xem phần 1 ở trên liên quan đến nhân viên và người xin việc.Xem phần 1 ở trên liên quan đến nhân viên và người xin việc.Xem phần 1 ở trên liên quan đến nhân viên và người xin việc.
  8Thông tin giáo dục, được định nghĩa là thông tin không được cung cấp công khai thông tin nhận dạng cá nhân như được định nghĩa trong Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (20 U.S.C. mục 1232g, 34 C.F.R. Phần 99).Xem phần 1 ở trên liên quan đến nhân viên và người xin việc.Xem phần 1 ở trên liên quan đến nhân viên và người xin việc.Xem phần 1 ở trên liên quan đến nhân viên và người xin việc.

   

  Thông tin bổ sung cho cư dân Nevada

  Theo Quy chế sửa đổi Nevada Chương 603A, cư dân của Nevada có thể có quyền từ chối bán thông tin cá nhân của họ, tuy nhiên Olam không và sẽ không bán thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn hoặc từ chối các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thực hiện các quyền này. Để biết thêm thông tin hoặc để xem xét và thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại privacy@olamnet.com.

  Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

  Chúng tôi có quyền cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo thời gian bằng cách đăng các cập nhật lên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Mọi cập nhật sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng và sẽ áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập về bạn hoặc khi được yêu cầu, khi có sự đồng ý của bạn. Bạn có thể tự do quyết định có chấp nhận phiên bản sửa đổi của Tuyên bố về Quyền riêng tư này hay không. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng thêm trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

  Subscribe to Our News Alerts